Kørende materiel

I de første 2 afsnit herunder beskriver vi de tog, som i 2023 er godkendt til kørsel med publikum.
Siden opdateres årligt.
På en bestemt køredag vil normalt 3-5 af disse tog være i drift og vil kunne opleves på banen.

Klubbens materiel

Brandhøjbanen råder over flere minitog bygget i målestok 1:8 eller 1:5 til sporvidde 184 mm (7 1/4″).
Brandhøjbanens godkendte klubmateriel er følgende:

Vores IC 3 (målestok 1:8) er et trevogns togsæt ligesom forbilledet hos DSB. I modsætning til DSBs version kører vores model dog på el i stedet for diesel.

I de 2 første vogne er der bænke med plads til i alt ca. 4 voksne og 4 børn.

Den bagerste vogn indeholder batterierne til elmotorerne og er tillige betjeningsvogn med sæde til lokomotivføreren.

Teknisk information om IC 3

Forbilledet for Grisen (målestok 1:5) er en Frichs motorvogn. Modellokomotivet har en Honda benzinmotor.

Lokomotivføreren styrer rangerlokomotivet fra en tilkoblet vogn, som er forsynet med en styrepult.

Grisen trækker op til 4 af banens vogne med kapacitet på op til ca. 7 voksne og 7 børn.

Teknisk information om Grisen

Vædderen (målestok 1:5) er en model af et rangerlokomotiv bygget med elmotor (forbilledet havde dieselmotor).

Lokomotivføreren styrer Vædderen fra en tilkoblet vogn, som er udstyret med styrepult og batterier.

Lokomotivet trækker 2 vogne med plads til ca. 3 voksne og 3 børn.

Teknisk information om Vædderen

F7 til Togmateriel

Det nyeste medlem af vores togfamilie er en F7 (målestok 1:8),  en model af et amerikansk lokomotiv til godstog fra General Motors.  Forbilledet er dieselelektrisk, mens vores model kører på el.

Lokomotivføreren sidder i den bageste af de 2 enheder, som lokomotivet består af, med adgang til styrepulten.

Vores F7 er en rigtig “perronrydder”, og trækker ofte 5 vogne med plads til ca. 10 voksne og 10 børn.

Privatejet materiel som er godkendt til kørsel med publikum

Flere klubmedlemmer ejer selv godkendte tog, som de kører med på publikumskøredage. Nogle har de selv bygget.
Her er de privatejede damp- og motortog, som man har kunnet møde på minijernbanen i 2023.

Deutsche Bundesbahn (DB) BR 55
Sporvidde 127 mm (5″), målestok 1:10

London, Midland & Scottish Railway (LMS) Royal Scot Class nr 6100 “Royal Scot”
Sporvidde 184 mm (7 1/4″), målestok 1:8

Dansk Triangel Motorvogn
Sporvidde 184 mm (7 1/4″), målestok 1:8
Modellen kører på el

Harry er på arbejde i:

Danske Statsbaner (DSB) Køf
Sporvidde 184 mm (7 1/4″), målestok 1:8
Modellen kører på el

Andet privatejet materiel

På lukkede klubdage kan medlemmer og gæster opleve en lange række forskellige tog udover de allerede omtalte. Her kan bl.a. nævnes:

British Railways (BR) Britannia Class nr 70011 “Hotspur”
Sporvidde 127 mm (5″), målestok 1:11

Deutsche Bundesbahn (DB) V 36
Sporvidde 127 mm (5″), målestok 1:11