_DSC2277

projekter og sponsorer

Klubben har en række igangværende projekter og ideer til fremtidige projekter til videreudvikling af Brandhøjbanen. Støtte fra sponsorer spiller en afgørende rolle i denne sammenhæng, da klubben råder ikke selv over tilstrækkelige midler til de større investeringer, der ofte er tale om.

Det løbende vedligeholdelsesarbejde af banens rullende materiel støttes af PL Datateknik Aps

Igangværende projekter

Etablering af afspærring med bom ved fodgængerovergangen foran stationen

En bom skønnes nødvendig for at undgå sammenblanding af gående publikum med de kørende tog, især da det er intentionen også at operere med gennemkørende tog i stationsområdet.
Status: Finansieres af klubkassen. Færdiggøres foråret 2024

Bygning af kommandopost ved stationen til styring af sporskifter og signaler

Kommandoposten – med god udsigt over hele stationsområdet –  vil indeholde en panel til styring af tog- og rangerbevægelser på banen gennem fastlæggelse af tog- og rangerveje (ruter igennem en række sporskifter) ved brug af start- og målknapper.
Status: Der sigtes efter færdiggørelse i 2024

Projektet støttes af Ellehammerfonden med 41.000 kr.

Installation af sporskiftedrev på sporskifter, der indgår i tog- og rangerveje

Projektet  hænger sammen med det forudnævnte, og omfatter også fremstilling af sporskiftedrevene.
Status: Der sigtes efter færdiggørelse i 2024

Projektet støttes af Ellehammerfonden med 11.000 kr.

Etablering af 2 opstillingsspor i nærheden af den nye kommandopost

Disse opstillingsspor vil lette arbejdet med servicering af damplokomotiver, uden at anden trafik på banen påvirkes. Der er tale om genanvendelse af eksisterende sporskifter.
Status: Evt. udgifter dækkes af klubkassen. Der sigtes efter færdiggørelse i 2024

Fremtidige projekter

Bygning af en større vognhal og værksted

Status: Principgodkendt af generalforsamlingen – finansiering og Hedelands godkendelse af placering og udseendet af den nye bygning er endnu ikke på plads