relement

Sikkerhed på brandhøjbanen

Kørsel med publikum på Brandhøjbanen sker efter tilladelse fra politiet efter bestemmelserne i Bekendtgørelse om offentlige forlystelser. Tilladelsen gives for et år ad gangen.
 
Teknologisk Institut fører årligt tilsyn med banen og banens rullende materiel samt privatejet materiel, som bruges til publikumskørsel. Tilsynsbogen indgår i grundlaget for politiets udstedelse af tilladelsen sammen med bl.a. bevis for tegnet ansvarsforsikring over for publikum.
 

Der er en række konkrete foranstaltninger af organisatorisk, proceduremæssig, teknisk og træningsmæssig karakter, som banen anvender for at sikre udstedelsen og overholdelsen af politiets tilladelse og for generelt at fremme sikkerheden for publikum og medlemmerne. Der kan fx nævnes:

  • Klare ansvarsbeskrivelser for de forskellige funktioner ved kørsel med publikum
  • Teknisk gennemgang af alt rullende materiel og kontrol af banens egnethed inden kørsel med publikum
  • Kontrol med, at passagervognene ikke bliver overbelastet og at yngre publikum er under passende opsyn
  • Anvendelse af signalsystem suppleret med krav om “kørsel på sigt”
  • Udstyring af alle tog med bremser samt sikkerhedskæder mellem lokomotiv og vognene og mellem vognene indbyrdes (udover selve koblingerne)
  • Tilstedværelse af brandslukkere på alle tog
  • Afspærring af særlige følsomme/travle områder ift publikum
  • Træning af medlemmerne i kørsel med de forskellige tog og i førstehjælp (hjertestart)