Sporet på brandhøjbanen

Som det ses på billedet til venstre er der to typer spor på Brandhøjbanen – en type med 3 skinner, som kan ses til højre i billedet, og en med 4 skinner til venstre.

Langt den største del af sporet har 3 skinner med sporvidder 127 mm (5″) og 184 mm (7 1/4″), mens en mindre del af sporet – den ældste – har 4 skinner med sporvidde 144 mm (også kaldet 1:10) i tillæg til de tidligere omtalte sporvidder.

Alt sporet er bygget og lagt af klubbens medlemmer. Sporet er svejset sammen af stålprofiler. Igennem årene er der blevet brugt forskellige størrelser profiler til formålet, men på den sidste ændring og udbygning er der brugt stålprofiler på 8 x 20 mm til skinnerne.

Nyere spor er lagt i skærver, mens grus tidligere blev brugt.

Et sporskifte i 3-skinnesporet. Som det ses er der behov for 2 hjertestykker og et kryds.

I et hjertestykke krydser en venstre skinne og en højre skinne fra sporskiftets 2 ruter hinanden, mens 2 venstre eller højre skinner krydser hinanden i et kryds.

Hjertestykker og kryds er fræsede ud af stålblokke.

Til sporskifter i 4-skinnesporet er der brug for 4 hjertestykker og 2 kryds. Et imponerende stykke svejsearbejde!

Et hybridsporskifte med 4 skinner i det lige spor og 3 skinner i det afvigende spor til venstre. Dette kræver også 4 hjertestykker, men kun 1 kryds.

Og til sidst et halvt krydsningssporskifte i efterårspåklædning. Denne type sporskifte kaldes også en halv englænder.

Sporskiftet ligger i 3-skinnesporet, hvilket betyder, at der er behov for 4 hjertestykker og også 4 kryds. 2 af krydserne er dog i forenklet udgave.

Her kan findes teknisk information om Brandhøjbanens hjul- og skinnenormer