relement

Retningslinjer & reglementer

Brandhøjbanen og togmateriellet bliver godkendt årligt af Teknologisk institut.
Privat eget materiel som benyttes på BHB er ligeledes godkendt årligt af Teknologisk institut.