relement

Sikkerhed på brandhøjbanen

Kørsel med publikum på Brandhøjbanen sker efter tilladelse fra politiet efter bestemmelserne i Bekendtgørelse om offentlige forlystelser. Tilladelsen gives for et år ad gangen.
 
Teknologisk Institut fører årligt tilsyn med banen og banens rullende materiel samt privatejet materiel, som bruges til publikumskørsel. Tilsynsbogen indgår i grundlaget for politiets udstedelse af tilladelsen sammen bl.a. med bevis for tegnet ansvarsforsikring over for publikum.